Khi MUỐN tham gia trở thành Salesman, Saleswoman, Salespeople thì chúng ta phải hình dung rằng chúng ta đang tham gia trò chơi GAME, trò chơi thì chắc chắn sẽ có lúc thắng lớn và sẽ có lúc thua đau, nhưng đã là Sales chúng ta hiểu rằng HIGH RISK - HIGH RETURN.
Khi LÀ Sales chúng ta phải chấp nhận rằng nhận lương cứng + lương KPI + Bonus ... nhiều cty dùng 3P) và thường không cố định nhưng chúng ta có thể tạo đột phá cao.
Khi CÓ KINH NGHIỆM Sales chúng ta thấy rằng phải làm sao cả team điều đạt được target=> Giúp member và giúp mình có thêm thu nhập từ % hoàn thành của team.
Khi TRẢI NGHIỆM Sales nhiều chúng ta lại thấy quá nhiều cơ hội trong cuộc sống, trong business và trong các mối quan hệ của mình.
Vậy khi MUỐN -> LÀ -> CÓ KINH NGHIỆM-> TRẢI NGHIỆM Sales chúng ta sẽ không mất gì mà chúng ta sẽ có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống của mình. Vậy tại sao chúng ta luôn sợ GAME Sales => Hãy dấn thân sẽ thấy GAME này rất hấp dẫn.
Công ty Hoàng Mai luôn mở cửa chào đón các ace có năng lực gia nhập cuộc chơi hãy đăng ký là thành viên và cùng phát triển cuộc sống và bản thân qua GAME...
Các bạn có nhu cầu tham gia cùng đại gia đình chúng tôi vui lòng liên hệ link sau: