Giảm sắc tố

green flower
services-1

Công nghệ...

[Liên Hệ]

Là công ty thứ 2 trên thế giới sản xuất hệ thống Dual Laser, công ty Bison Medical mong muốn cung cấp cho Khách hàng sự hoàn hảo trong vấn đề điều trị trong Da Liễu cũng như trong Thẩm Mỹ. Hệ thống Copper Bromide với hai bước sóng 511 nm...

[ Learn more] add to cart